Tus Noticias de La Safor

6é Concurs de Relats Breus i 6é Concurs de Cartells de Relats Breus 'A febrer, cada paraula compta' a la Font

VI Concurs Relats Breus La Font

Fins el 12 de febrer.
L'Agència de Lectura Francesc Ferrer Pastor, a través de les Regidories d'Educació i de Cultura de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, convoca el 6é Concurs de Relats Breus i el 6é concurs de Cartells de Relats Breus "A febrer, cada paraula compta" amb l'objectiu de fomentar la lectura i la creació literària, i promocionar l'ús del valencià.
Per a poder participar al 6é Concurs de Relats Breus 'A febrer, cada paraula compta' els relats hauran de ser inèdits inèdits i no premiats en cap certamen o concurs, ni publicats a Internet.
S'estableixen quatre premis:
- Primer Premi Categoria Adults (valorat en 400 euros)
- Segon Premi Categoria Adults (valorat en 200 euros)
- Premi Categoria Juvenil (valorat en 100 euros)
- Premi Categoria Infantil (premi en material escolar)
- Diploma per als dos finalistes de cada categoria.
Es poden presentar els treballs presencialment o per correu postal a:
- Registre Ajuntament de la Font d'en Carròs. (Pl. Ajuntament, núm. 17 - 46717 La Font d'en Carròs, València).
- Biblioteca pública municipal. (Edifici Polivalent C/ St. Isidre, núm. 5 - 46717 La Font d'en Carròs, València).
- Telemàticament a: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. en format word o PDF
Per al 6é Concurs de Cartells de Relats Breus 'A febrer, cada paraula compta' els cartells han de ser original i inèdits.
L'objectiu del concurs és triar el cartell que serà utilitzat com a cartell en l'edició del Concurs de Relats Breus de 2022. Haurà d'incloure la inscripció "VII CONCURS DE RELATS BREUS, VII CONCURS CARTELLS DE RELATS BREUS, La Font d'en Carròs 2022".
S'estableix un únic premi (valorat en 200 euros).
Els treballs s'han de presentar a la biblioteca municipal (edifici polivalent) o al registre de l'ajuntament de la Font d'en Carròs (Pl. Ajuntament, núm. 17 - 46717 la Font d'en Carròs) fins el dia 12 de febrer de 2021.
El veredicte del jurat es farà públic el divendres 26 de febrer a les 20h, dia del lliurament de premis, en un acte públic, a la casa de la cultura. Posteriorment s'anunciarà a la web:
www.lafontdencarros.es
Totes les condicions i bases ací:
L'Agència de Lectura Francesc Ferrer Pastor, a través de les Regidoriesd'Educaciói de Cultura de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, convoca el 6éConcurs de Relats Breus"A febrer, cada paraula compta"amb l'objectiu de fomentarla lectura i la creació literària,i promocionar l'ús del valencià, d'acord amb les bases següents:1.-Participants: Poden participar totes les persones, de totes les edats i de qualsevol part del món.Cada participant només podrà participar amb un relat.2.-Treballs: els relats breus seran de temàtica lliure i escrits en valencià. Els originals han de ser inèdits i no premiats en cap certamen o concurs, ni publicats a Internet. Tindran una extensió màxima de 365 paraules, presentats en lletra Arial 12 mecanografiats a espai 1.5, en format DIN-A4.3.-S'estableixen quatre premis: Primer Premi Categoria Adults(valorat en 400 euros)Segon Premi Categoria Adults(valorat en 200 euros)Premi Categoria Juvenil(valorat en 100 euros)PremiCategoria Infantil(premi en material escolar)Diploma per als dos finalistes de cada categoria.Adult: s'entén qualsevol persona major de 18 anys o que haja complit els 18 anys abans del dia 12de febrerde 2021.Juvenil: s'entén qualsevol adolescent major de 12 anys o que haja complit els 12 anys abansdel dia 12de febrerde 2021, i menor de 18 anys.Infantil: s'entén qualsevol xiquet/ade 0 a 11 anys.NOTA: TOTS ELS PREMIS ESTAN SUBJECTES A LES CORRESPONENTS RETENCIONS FISCALS.4.-Termini: des de la data de publicació de les bases fins el dia 12de febrer de 2021.5.-Es poden presentar els treballs presencialment o per correu postal a:Registre Ajuntament de la Font d'en Carròs. (Pl. Ajuntament, núm. 17 -46717 La Font d'en Carròs, València).Biblioteca pública municipal. (Edifici Polivalent C/ St. Isidre, núm. 5 -46717 La Font d'en Carròs, València) S'admetran els originals que arriben posteriorment si el segell de correus acredita data anterior al termini. Presentació de treballs per duplicat, pel sistema de plica. El relat breu començarà OBLIGATÒRIAMENT pel títol i la categoriaa la qual opta. No portarà cap dada que puga identificar l'autor. Les obres presentades aniran acompanyades d'un sobre tancat, a l'exterior del qual figurarà el títol i la categoriaa la qual opta. Dins del sobre hi haurà un foli amb el títol i la categoriai les dades identificatives de l'autor (nom, cognoms, data naixement, adreça, tel. de contacte i fotocòpia del DNI o de llibre de família, cas de no tindre DNI).Es poden presentar els treballs telemàticament a: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. la casella assumptecal escriure: Concurs relats breus, títol de l'obra i categoria. S'adjuntarà un fitxer amb el relat breu que portarà per nom el títol, la paraula OBRA i la categoria a la qual opta. Per exemple: el meu relat breu-OBRA JUVENIL.pdfS'adjuntarà un altre fitxer per a les dades del/de la concursant (nom, cognoms, data naixement, adreça, tel. de contacte i fotocòpia del DNI o de llibre de família, cas de no tindre DNI). Este fitxer portar per nom el títol, la paraula DADES i la categoria a la qual opta. Per exemple: el meu relat breu-DADES JUVENIL.pdfNoméss'acceptaran treballs en word o pdf.6.-El jurat: serà presidit per l'alcalde o persona en qui delegue. Seran membres del jurat la regidora d'educació i/o cultura o persones en qui deleguen, persones relacionades amb el món de la lectura i la literatura, cultural i/o artístic, i representants de l'ajuntament de la Font d'en Carròs.7.-Es valorarà la qualitat literària del treball; el tractament estètic i artístic; la creativitat i la correcta utilització del llenguatge. Els acords es prendran per majoria de vots i la decisió del Jurat serà única i inapel•lable.Qualsevol delspremispodranser declaratsdesert si el jurat així ho considera.8.-El veredictedel jurat es farà públicel divendres 26defebrera les 20h,dia del lliurament de premis, en un acte públic, a la casa de la cultura. Posteriorment s'anunciarà a la web:www.lafontdencarros.es9.-Els treballs premiats quedaran en propietat de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs per a la seua reproducció, difusió i/o exposició. L'organització no retornarà els originals no premiats, que seran destruïts una vegada fetpúblic el veredicte.10.-Lapresentació dels originals comporta l'acceptació íntegra d'aquestes bases. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

TNS
La Font d'en Carròs
Notícies Institucionals

CONTACTA

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

Copyright © 2015 TUS NOTICIAS DE LA SAFOR Copyright © 2015 GRUPOTN

Consola de Joomla! Debug

Sesión

Información de Perfil

Uso de Memoria

Registro Database